Inhimilliset tekijät
kuva1

SL Safety - Human Factors Training

Human Factors -koulutusta ilmailun huoltoyrityksille. Huoltoturvallisuuskoulutusta ilmailulle.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Inhimillisten tekijöiden koulutus on noussut erääksi tärkeimmistä kehittämiskohteista turvallisuuskriittisillä aloilla.

Alan osaamista soveltavat muun muassa ilmailu, merenkulku, raideliikenne, ydinvoima- ja kemianteollisuus. Inhimillisten tekijöiden koulutus on nykyisin myös lääketieteessä yhä kasvava potilasturvallisuuden kehittämiskohde.

Alan koulutus ja menettelyt soveltuvat hyvin myös laajemmin tuotanto- ja liike-elämän organisaatioille.